KVALIFICERADE VÄRDERINGSUPPDRAG
Teknologie doktor Leif Norell


Jag har mångårig  och gedigen erfarenhet inom fastighetsrätt och värderingsrätt. Jag har tidigare arbetat nära 40 år inom Lantmäteriet, med bl.a. rådgivning, metod-utveckling, utbildning och praktisk värdering. Mitt specialområde är intrång i jord- och skogsbruk av t.ex. vägar, kraftledningar och under-jordiska ledningar. 
Jag medverkar även med rättsfalls-analyser i JP fastighetsnet.

Kontakta mig om du vill ha hjälp med t.ex.

  • Värderingar i samband med  domstolsprocesser (överklagande av lantmäteriförrättningar, expropriationer etc.)
  • Värdering och förhandlingar vid intrång av ledningar och vägar m.m. , främst jord- och skogsbruksintrång 
  • Fastighetsrättsliga utredninger, t.ex. om vad som är lämplig och tillåten fastighetsbildning
  • Bestämma andelstal för vägar
  • Utbildning och kurser inom området


Kontaktuppgifter:
Leif Norell
Fleminggatan 27 E
802 55 GÄVLE

Tel: 072-729 91 33
Mejl: leif.norell@outlook.com